Om Vei og Vilje

Vei og Vilje er et ideelt aksjeselskap som drives uten fortjenesteformål. Vei og Vilje eies av friluftsorganisasjonen Wild X og benytter seg i stor grad av tilbudene til Wild X.

For mer informasjon om Wild X: www.wildx.no

Vei og Vilje har tilbud til barn og unge fra 13 år og oppover. Vi har oppfølging både på dagtid og på fritiden, både i byen og i form av turer og aktiviteter.

Vei og Vilje bruker naturen som lærings- og mestringsarena.

Når vi bruker naturen er det mange grunner til det. For det første gir naturen rom for utfoldelse, spenning og mestringsfølelse som man ikke finner på asfalten. For det andre er naturen et klasserom hvor man lærer historie, naturfag, matematikk, håndverk og alt mulig annet. Vi ser spor etter tømmerfløting, fanger mink, regner ut kondisjonsverdien på ørret, feller et tre, bygger en gapahuk og tar forurensningsmålinger i bekker og elver.

Våre miljøarbeidere er alle sammen dyktige jegere og fiskere.

Våre miljøarbeidere har flerkulturell kompetanse og behersker språk som arabisk, engelsk, persisk, kurdisk, vietnamesisk og urdu – samtidig som at vi har norsk som arbeidsspråk.

Vei og Vilje har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere. Vi har ordnede arbeidsforhold, og de ansatte har rett til feriepenger, sykepenger og andre sosiale ytelser.

Vei og vilje holder til i romslige lokaler på Høybråten, hvor vi har basketbane, pingpongrom, store samlingslokaler, kjøkken og egen bilpark.

Vår arbeidsmetode kan sammenfattes i fire ord: Utfordring – Samhandling – Opplevelse – Mestring.